.

.

گوشهء خاطرم

نامی نشسته

بی تاب برای برخاستن.

.

.

/ 5 نظر / 13 بازدید
فرداد (شاهین) شکوهی رازی

فردا ، روزی میشود فرخنده در تاریخ ما ... چون ما امروز به یک جا نگاه میکنیم. فردا میبوسمت و تو از من آبستن میشوی. و هفتاد میلیون و بیشتر از کودکان ما آزاد میشوند. فردا روز فرخنده ایست. حتی اگر من امروز اینجا بمیرم. /\ ... 16 آذر با ما ئیم.

زیتون سبز

سلام ممنون فرداد جان غم نبینی اونطرفا شاد باش و دیر زی [ماچ][گل]

فقط یک بهار

[گل]

تنها

از این که به افراد تنها سری میزنید ممنون