نوبر...

.

.

.

.

.

.

شب تنهایی و هجران، سرشد            دورهء بی خبـری، آخـرشـد 

صبح امید که سر زد، دلکم                 میوه ای داد که آن، نوبرشد!

/ 1 نظر / 16 بازدید