پست های ارسال شده در خرداد سال 1384

حديث

ترانه ای بخوان که شب ،                                    از اين که هست ،                                                                عاشقانه تر شود ! بمان که ساعت از بلور لحظه ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 6 بازدید

تکدرخت

چون تکدرخت خسته در آغوش يک کوير                                                                     پنجه به حلقوم زندگانی فشرده ام گويی چنان که پس از سالهای سال                                                                او خشکيده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 17 بازدید