پست های ارسال شده در تیر سال 1384

زیر نور ماه

زیر نور ماه ، خوب و بد ، یکیست                                                                   سایه و تاریکی و ظلمت ، یکیست آنـکه بیـدارست ، مهتابش دهنـد                                                                   ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 11 بازدید

باز بارون...

باز بارون زمستونی                               ميکوبه روی شيروونی !                                                                       ميخوای بری يا بمونی ؟                                                                                   خودت هنوز نميدونی !   گفته بودن بهار مياد                               ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 19 بازدید