پست های ارسال شده در آدر سال 1384

عشق !

 جز صحبت عشق ، صحبتی گیرا نیست                                                                       <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                                                    جز عشق ، نباشد و ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 17 بازدید