پست های ارسال شده در دی سال 1384

عشق ...

گفته بودی عشق را معنی کن ! ... ... قلمت را بردار ،                             ... و کنارم بنشین !                                                               - بنویس ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 20 بازدید