پست های ارسال شده در دی سال 1385

. . حکايتی دیگر... بگذار صادقانه بگويم ...که دستهایت، تمامی گرمی دنيا بود! که خاکسترم کرد...نگاهت. و...صدايت، که از دورترين شهرهای ترانه ميآمد و سرود پاک دريا بود.... که ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 20 بازدید

چرا عشق...؟

                                                                 وقتی که عشق... نقظهء آغاز میشود                                       زیباترین سرود زمین ...ساز میشود   دستهايم؛                        ... روي پيشخوان خاطره ... آويزان است... و سرم به سنگيني ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 16 بازدید