پست های ارسال شده در فروردین سال 1386

خوان هشتم !

. . در غروبی خسته و دلتنگ ... ميرانم. نه آوازی به لبها و                               نه شوری در دل زارم. نه شمشيری به کف مانده...                                        ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 12 بازدید
...                        بـهاران خجسته باد...                                    دلتــان ... شــاد ،                                    سرتان خوش ،                                    وجودتان ... سرشار. ادامه مطلب
/ 10 نظر / 13 بازدید