پست های ارسال شده در شهریور سال 1386

؟؟

باز بارون زمستونی                               ميکوبه روی شيروونی !                                                                       ميخوای بری يا بمونی ؟                                                                                   خودت هنوز نميدونی !   گفته بودن بهار مياد                               ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 24 بازدید