پست های ارسال شده در آبان سال 1387

. .   ساده نگاه میکنیم...                             از بغلم که "رَد" شدی  ،   مثل غریبه میشویم ،   با دل ِ ریش ،   بی جهت .   فکر ،   عمیق میشود ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 12 بازدید