# آخر

من ِ خسته ،<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />              من ِ تنها ...                             توی ِ زمهريرِ سرما ،   ميزنم پرسه تو رويا ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 3 بازدید

قسمت !

صدای بارون میپيچه ...                                 ميگه اين زندگی هيچه ...                                                                          نميخوام تنها بمونم ! با همين دل شکسته م ...                                  با همين پاهای ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 6 بازدید

دریاچه غم...

شب ، از نیمه گذشته...                                     تو کجایی ؟ دل اسیر سرنوشته ...                                     تو کجایی؟ هرچی منتظر نشستم ،                                     نیومد اونکه میخواستم !  هر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید

ترانه تنهايی...

من خسته... من تنها... توی زمهرير سرما...                          برسه ميزنم تو رويا...                                                   ... ميخونم آواز غمها ... من ديوونه تمام شعرامو...                                ... وقف تو کردم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید