# بهانه

پیامک دارید ... You Have MAIL !

. . ماشینها ، دارند با وفا میشن . آهای ! . آدما ! . ما ، داریم با زندگی کردنمون ، . بودنمون ،               خوردنمون ،                                مـُردنمون ،                                                خواستـنمون ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 16 بازدید