# بهانه

. .   ساده نگاه میکنیم...                             از بغلم که "رَد" شدی  ،   مثل غریبه میشویم ،   با دل ِ ریش ،   بی جهت .   فکر ،   عمیق میشود ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 2 بازدید

پیامک دارید ... You Have MAIL !

. . ماشینها ، دارند با وفا میشن . آهای ! . آدما ! . ما ، داریم با زندگی کردنمون ، . بودنمون ،               خوردنمون ،                                مـُردنمون ،                                                خواستـنمون ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 3 بازدید
زیباترین روی زمین ، ... منــــم ! تـــــــــو ، ... از من زیباتری... تـــو ! از دایره ء ادراک من... خیلی بالاتـــری... ... تـــو ، خدا ! میتـــونی باشـــی . عشـــــق ! میتـــونی باشـــی . هــر ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 4 بازدید