# خاطره

. .   ساده نگاه میکنیم...                             از بغلم که "رَد" شدی  ،   مثل غریبه میشویم ،   با دل ِ ریش ،   بی جهت .   فکر ،   عمیق میشود ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 3 بازدید

چرا عشق...؟

                                                                 وقتی که عشق... نقظهء آغاز میشود                                       زیباترین سرود زمین ...ساز میشود   دستهايم؛                        ... روي پيشخوان خاطره ... آويزان است... و سرم به سنگيني ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 5 بازدید