# خواب_خوش

نفرین...

رفتی ؟!               برو ای بی وفا ،                                             در قلب من ، جایی نداری ! ای بی خبر از عاطفه ،                                            از ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 14 بازدید