# زلال

. . حکايتی دیگر... بگذار صادقانه بگويم ...که دستهایت، تمامی گرمی دنيا بود! که خاکسترم کرد...نگاهت. و...صدايت، که از دورترين شهرهای ترانه ميآمد و سرود پاک دريا بود.... که ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 3 بازدید

حديث جاودانگی...

. ترانه ای بخوان که شب ،                                    از اين که هست ،                                                                عاشقانه تر شود ! بمان که ساعت از بلور لحظه ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 5 بازدید

حديث

ترانه ای بخوان که شب ،                                    از اين که هست ،                                                                عاشقانه تر شود ! بمان که ساعت از بلور لحظه ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 2 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   حکايتی دگر...   بگذار صادقانه بگويم   ...که چشمهايت، تمامی گرمی دنيا بود!   که خاکسترم کرد...نگاهت.   و...صدايت،   که از دورترين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید