# سرود

. . حکايتی دیگر... بگذار صادقانه بگويم ...که دستهایت، تمامی گرمی دنيا بود! که خاکسترم کرد...نگاهت. و...صدايت، که از دورترين شهرهای ترانه ميآمد و سرود پاک دريا بود.... که ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 3 بازدید

چرا عشق...؟

                                                                 وقتی که عشق... نقظهء آغاز میشود                                       زیباترین سرود زمین ...ساز میشود   دستهايم؛                        ... روي پيشخوان خاطره ... آويزان است... و سرم به سنگيني ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 5 بازدید

حديث جاودانگی...

. ترانه ای بخوان که شب ،                                    از اين که هست ،                                                                عاشقانه تر شود ! بمان که ساعت از بلور لحظه ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 5 بازدید

بايد که دوست بداريم ... ياران

بايد که دوست بداريم ... ياران                                            بايد که چون خزر بخروشيم ! فرياد های ما ، اگرچه رسا نيست ...                                            بايد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 3 بازدید

حديث

ترانه ای بخوان که شب ،                                    از اين که هست ،                                                                عاشقانه تر شود ! بمان که ساعت از بلور لحظه ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 2 بازدید