# شکفتن

ما پیروزیم چون حق با ماست

       \./                       . تو خیابونا پیچیده   حرف جاری شکفتن.   زیر چکمه های نیرنگ،   حرف زیاده واسه گفتن...   تو خیابونا دویدن،   بازی بچگیمونه.   قهرمان خوب قصه ،   آخرش زنده میمونه.   اینهمه ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 9 بازدید