# عشق

عشق ...

گفته بودی عشق را معنی کن ! ... ... قلمت را بردار ،                             ... و کنارم بنشین !                                                               - بنویس ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 4 بازدید

عشق !

 جز صحبت عشق ، صحبتی گیرا نیست                                                                       <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                                                    جز عشق ، نباشد و ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 4 بازدید

نفرین...

رفتی ؟!               برو ای بی وفا ،                                             در قلب من ، جایی نداری ! ای بی خبر از عاطفه ،                                            از ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 3 بازدید

قسمت !

صدای بارون میپيچه ...                                 ميگه اين زندگی هيچه ...                                                                          نميخوام تنها بمونم ! با همين دل شکسته م ...                                  با همين پاهای ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 6 بازدید