# نگا

ترانه تنهايی...

من خسته... من تنها... توی زمهرير سرما...                          برسه ميزنم تو رويا...                                                   ... ميخونم آواز غمها ... من ديوونه تمام شعرامو...                                ... وقف تو کردم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید